Close
華語詞目綠色
鹿港偏泉腔綠 lk
三峽偏泉腔綠色 lk-sik
臺北偏泉腔綠色 lk-sik
宜蘭偏漳腔綠色 lk-sik
臺南混合腔綠色 lk-sik
高雄混合腔綠色 lk-sik
金門偏泉腔綠 lk
馬公偏泉腔綠 lk
新竹偏泉腔綠色 lk-sik 
臺中偏漳腔青色 tshenn-sik 
詞目 綠色  0812
音讀 li̍k-sik 
釋義 1.像草和樹葉一般的顏色。
2.做為前綴。指具有環保概念的產物,如綠色電腦。
近義詞 青色