Close
華語詞目壁虎
鹿港偏泉腔蟮螂 siān-lâng
三峽偏泉腔蟮蟲仔 siān-thâng-á
臺北偏泉腔蟮尪仔 siān-ang-á 守宮 siú-kiong
宜蘭偏漳腔蟮螂 sin-lâng 壁虎 piah-hóo
臺南混合腔蟮蟲仔 siān-thâng-á
高雄混合腔蟮螂 sīn-lâng
金門偏泉腔蟮螂 siān-lâng
馬公偏泉腔蟮螂 sīn-lâng
新竹偏泉腔蟮螂 siān-lâng
臺中偏漳腔蟮尪仔 siān-ang-á
詞目 蟮蟲仔  1075
音讀 siān-thâng-á 又唸作siān-âng-á、siān-lâng-á、siān-tâng-á、sîn-âng-á
釋義 守宮、壁虎。爬蟲類動物。背部灰暗,身體扁平,能在直立的牆壁上爬行。