Close
華語詞目眼睛
鹿港偏泉腔目睭仁 bk-tsiu-jîn
三峽偏泉腔目睭仁 bk-tsiu-jîn
臺北偏泉腔目睭仁 bk-tsiu-lîn
宜蘭偏漳腔目睭仁 bk-tsiu-jîn
臺南混合腔目睭仁 bk-tsiu-jîn
高雄混合腔目睭仁 bk-tsiu-jîn
金門偏泉腔目睭 bk-tsiu
馬公偏泉腔目睭 bk-tsiu
新竹偏泉腔目睭 bk-tsiu
臺中偏漳腔目睭 bk-tsiu
詞目 目睭仁  0683
音讀 ba̍k-tsiu-jîn/ba̍k-tsiu-lîn 
釋義 眼珠、眼球。例:你是看著啥,目睭仁哪會攏袂振動?Lí sī khuànn tio̍h siánn, ba̍k-tsiu-jîn ná ē lóng bē tín-tāng? (你是看到什麼,眼珠怎麼都不會動?) 
異用字 目珠仁