Close
字目
鹿港偏泉腔kánn
三峽偏泉腔kánn
臺北偏泉腔kiánn
宜蘭偏漳腔kiánn
臺南混合腔kiánn
高雄混合腔kiánn
金門偏泉腔kiánn
馬公偏泉腔kiánn
新竹偏泉腔kiánn
臺中偏漳腔kiánn
詞目  095
音讀 kiánn 
釋義 1.兒女、孩子。例:𪜶兩个囝攏咧讀大學矣。In nn̄g ê kiánn lóng teh tha̍k tāi-ha̍k--ah. (他兩個孩子都上大學了。) 後生
2.專指男生。例:查埔囝做代誌愛有擔當。Tsa-poo-kiánn tsò tāi-tsì ài ū tam-tng. (男子漢做事要有擔當。) 
3.名詞後綴。強調小或少量。例:伊酒干焦啉一點仔囝爾爾就醉矣。I tsiú kan-na lim tsi̍t-tiám-á-kiánn niā-niā tō tsuì--ah. (他才喝一點點的酒就醉了。) 
異用字