Close
華語詞目
鹿港偏泉腔艾 hiānn
三峽偏泉腔艾 hiānn
臺北偏泉腔艾 hiānn
宜蘭偏漳腔艾 hiānn
臺南混合腔艾 hiānn 艾草 hiānn-tsháu
高雄混合腔艾 hiānn
金門偏泉腔艾 hiānn
馬公偏泉腔艾 hiānn
新竹偏泉腔艾 hiānn
臺中偏漳腔艾 hiānn
詞目  0005
音讀 hiānn 
釋義 草本植物。莖質硬,葉子有香氣、互生,呈長卵形,葉背密生白毛。秋天開淡黃或淡褐色花。葉揉成艾絨,可作印泥,也可以針灸治病。
又見音 ngāi