Close
華語詞目蛋黃
鹿港偏泉腔卵仁 nňg-lîn
三峽偏泉腔卵仁 ng-jîn
臺北偏泉腔卵仁 ng-lîn
宜蘭偏漳腔卵仁 nuī-jîn
臺南混合腔卵仁 ng-jîn
高雄混合腔卵仁 ng-jîn
金門偏泉腔卵仁 ng-lîn
馬公偏泉腔卵仁 ng-jîn
新竹偏泉腔卵仁 ng-lîn
臺中偏漳腔卵仁 ng-gîn
詞目 卵仁  0357
音讀 nn̄g-jîn/nn̄g-lîn 
釋義 蛋黃。鳥類卵裡的黃色膠狀物體。幼鳥由此發育生長。
圖片