Close
華語詞目爆香
鹿港偏泉腔芡芳 khiàn-phang
三峽偏泉腔芡芳 khiàn-phang
臺北偏泉腔芡芳 khiàn-phang
宜蘭偏漳腔芡芳 khiàn-phang
臺南混合腔芡芳 khiàn-phang
高雄混合腔芡芳 khiàn-phang
金門偏泉腔芡芳 khiàn-phang
馬公偏泉腔芡芳 khiàn-phang
新竹偏泉腔芡芳 khiàn-phang
臺中偏漳腔芡芳 khiàn-phang
詞目  0054
音讀 khiàn 
釋義 爆香。例:這盤菜若芡一寡蔥仔會較芳。Tsit puânn tshài nā khiàn tsi̍t-kuá tshang-á ē khah phang. (這道菜爆一點蔥花比較香。) 
又見音 khiàm
異用字