Close
華語詞目後天
鹿港偏泉腔後日 āu--lt
三峽偏泉腔後日 āu--jt
臺北偏泉腔後日 āu--lt
宜蘭偏漳腔後日 āu--jt
臺南混合腔後日 āu-jt
高雄混合腔後日 āu--jt
金門偏泉腔後日 āu--lt
馬公偏泉腔明落後日 mê-lh-āu--jt
新竹偏泉腔後日 āu--lt
臺中偏漳腔後日 āu--jt; āu--gt
詞目 後日  0110
音讀 āu--ji̍t/āu--li̍t 
釋義 後天。明天的明天。例:阮大舅後日欲去宜蘭。Guán tuā-kū āu--ji̍t beh khì Gî-lân. (我的大舅子後天要去宜蘭。)