Close
華語詞目打瞌睡
鹿港偏泉腔盹龜 tuh-ku
三峽偏泉腔啄龜 tok-ku 盹龜 tuh-ku
臺北偏泉腔盹瞌睡 tuh-ka-tsē 啄龜 tok-ku 盹龜 tuh-ku
宜蘭偏漳腔啄龜 tok-ku 盹龜 tuh-ku
臺南混合腔盹瞌睡 tuh-ka-tsuē 盹龜 tuh-ku 啄龜 tok-ku
高雄混合腔盹龜 tuh-ku 啄龜 tok-ku
金門偏泉腔盹瞌睡 tuh-ka-tsēr
馬公偏泉腔盹瞌睡 tuh-ka-tsē 盹龜 tuh-ku
新竹偏泉腔盹龜 tuh-ku
臺中偏漳腔啄龜 tok-ku
詞目 盹龜  0773
音讀 tuh-ku 
釋義 打瞌睡、打盹。例:逐遍若叫你讀冊,你就開始盹龜。Ta̍k piàn nā kiò lí tha̍k-tsheh, lí tō khai-sí tuh-ku. (每次要是叫你念書,你就開始打瞌睡。) 
異用字 拄龜、拄痀、盹眗
近義詞 盹瞌睡啄龜