Close
華語詞目鯨魚
鹿港偏泉腔海翁 hái-ang
三峽偏泉腔海翁 hái-ang
臺北偏泉腔海翁 hái-ang
宜蘭偏漳腔海翁 hái-ang 鯨魚 kiang-hî
臺南混合腔海翁 hái-ang
高雄混合腔海翁 hái-ang 鯨魚 kiang-hî
金門偏泉腔海翁 hái-ang
馬公偏泉腔海翁 hái-ang
新竹偏泉腔海翁 hái-ang
臺中偏漳腔海翁 hái-ang
詞目 海翁  0282
音讀 hái-ang 又唸作hái-iang
釋義 鯨魚。哺乳類動物,外形像魚,但用肺呼吸,是現今世界上最大的動物。生活在海洋,胎生,鼻孔在頭頂上,所以常露出水面呼吸。
以電腦版顯示此詞目