Close
華語詞目不可以
鹿港偏泉腔袂用得 buě-ǐng--tit 袂使 buě-sái 袂當 buě-tàng
三峽偏泉腔袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
臺北偏泉腔袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
宜蘭偏漳腔毋通 -thang 袂用得 buē-īng--tit 袂使 buē-sái 袂當 buē-tàng
臺南混合腔毋通 -thang 袂使 bē-sái 袂當 bē-tàng
高雄混合腔毋通 -thang 袂用的 bē-īng--ê 袂使 bē-sái 袂當 bē-tàng
金門偏泉腔袂使 buē-sái
馬公偏泉腔袂使 buē-sái
新竹偏泉腔袂使 buē-sái
臺中偏漳腔袂使 buē-sái
詞目 袂用得  0820
音讀 bē-īng-tit/buē-īng-tit 又唸作bē-īng-tsit/buē-īng-tsit、bē-īng-lit/buē-īng-lit、bē-īng-eh/buē-īng-eh
釋義 1.不可以。語氣完結時唸作bē-īng--tit。例:落雨天袂用得去溪邊𨑨迌!Lo̍h-hōo-thinn bē-īng-tit khì khe-pinn tshit-thô! (下雨天不可以去溪邊玩耍!) 
2.不能用。語氣完結時唸作bē īng--tit。例:你昨昏買的彼枝筆袂用得。Lí tsa-hng bé--ê hit ki pit bē-īng--tit. (你昨天買的那枝筆不能用。) 
異用字 𣍐用得
近義詞 袂使袂使得
反義詞 會用得會使得